Aktiviteter

SPRINGLET

We want the goodlookers to work - and the workers to look good

Aktivitet

Att göra saker tillsammans med hunden, stärker samhörighet, förtydligar din ledarroll och underlättar för hunden att förstå den verklighet den lever i.

 

Hunden tycker naturligtvis att vitsen med livet i den egna flocken, är att man ska jobba tillsammans för flockens överlevnad..

En hund, precis som vi människor, måste få känna sig nyttig i sin flock. Och den mår bäst av att få klart för sig att matte/husse alltid är den som bestämmer, klarar av problem (.. tar hand om andra otrevliga hundar ni möter... snabbt konstaterar att en smällare i närheten inte är något farligt...).

 

Med andra ord så blir hunden trygg och fungerar bra när den kan lita på sin "chef", som alltid ska upplevas som trygg, rättvis och någon som man absolut kan/ska se upp till...... Det är väl egentligen precis så vi människor skulle vilja att vår lärare, vår chef eller andra som har makten över oss i något sammanhang, ska fungera.

Lydnad

Rätt från början är bäst ...

Du har just fått hem din valp ..... hur bär man sig åt nu då?

 

Valpträning

 

Många valpköpare är så glada för den nya familjemedlemmen att de inte kan låta bli att sysselsätta sig med valpen.

 

Låt valpen på ett naturligt sätt "smälta" in i sin nya miljö. Vid de tillfällen du aktiverar din valp se till att det blir med kvalitet. Man tränar inte en valp, utan den "träning" som förekommer skall vara kravlös samt full av lek men kontrollerad av föraren / ledaren. Tänk på hur det färdiga resultatet skall se ut och försök anpassa "leken"/"träningen" till detta.

 

 

När man hämtat hem sin valp

När man hämtat hem sin valp vid 8 veckors ålder så börjar anpassningen direkt till dess nya liv (flock). Då valpen efter några dagar har anpassat sig i sitt nya hem skall den från början lära sig vilka regler som gäller men detta skall utföras på ett för valpen anpassat sätt. Valpen skall lära sig både positiva och negativa kommandon.

 

Konsekvensen i kommandoorden från föraren är här viktig eftersom valpen genom detta får det lättare att associera vad som är rätt respektive fel. Det finns förare som redan från början försöker styra sin valp/unghund med ord i långa meningar vilket endast bidrar till habituering dvs på ren svenska tjat och slutar oftast med att valpen/unghunden inte lyssnar. Eftersom det är skillnaden mellan positiva och negativa erfarenheter som "styr" valpen är det väldigt viktigt att den får ett "klart besked". De flesta nyblivna valpköpare glömmer bort att man med små medel kan forma sin valp som t.ex :

 

NEJ-kommando

Lär valpen från början vad NEJ betyder, dvs ett negativt kommando. Vid alla tillfällen när valpen gör saker du inte vill att den skall göra använder du NEJ. Självklart använder man ett ljusare röstläge mot en liten valp än mot en äldre hund. Är detta rätt använt kommer hunden alltid att komma ihåg kommandot och det kan då användas som negativt kommando vid all träning.

 

Inkallning

Varje gång valpen skall få mat arrangerar man så den inte finns i direkt anslutning till den person som sätter ner matskålen. Då det är dags visslar man inkallningssignal och garanterat behövs inte många gånger förrän detta fungerar. Vid rastning kan man vid lämpligt tillfälle vissla inkallningssignal och när det lyckas förstärka med en inbjudande attityd från föraren samt en godisbit. Se till att valpen kommer rakt emot dig då har den rätt motivation.

 

Sitt-kommando

Detta lär nog de flesta sina valpar men tar man hänsyn till den framtida konsekvens som behövs ? Det beröm valpen förtjänar skall den få när den utför sättandet rätt dvs snabbt och efterhand mera säkert. När valpen blivit lite äldre kan du föra över ditt kommando till att valpen skall sitta när det händer saker. Sätt valpen, kasta apportföremålet och låt den sitta kvar under tiden du själv hämtar apporten/föremålet.

 

Tänk på :

 

Att det är du som tar initiativet till aktiviteter

 

Att det är din konsekvens som formar valpen

 

Att du aldrig ställer krav på en valp (detta kommer med ålder och erfarenhet)

 

Att du även skall lära valpen negativa kommandon

 

Att du aldrig "tjatar" på din valp (habituering)

 

Att du skall utnyttja valpens medfödda egenskaper

 

Att du aldrig tränar en valp, utan bara förbererder den inför framtida uppgifter

 

Att om du lektränar valpen skall det vara med kvalitet

Agility

Är väldigt roligt för både hund och förare. Man jobbar tillsammans och har roligt med andra ekipage.

 

Utställning

På utställningar bedöms hundarna efter hur bra de stämmer överens exteriört med den standard som finns för rasen. På prov bedömer man istället hur väl de utför vissa typer av arbetsuppgifter. Det finns prov som är speciellt anpassade för vissa raser eller typer av raser och prov som alla raser kan deltaga i.

 

Det finns också rena tävlingsformer där syftet snarare är att hunden och hundägaren ska kunna göra något roligt tillsammans. Den i särklass populäraste tävlingsformen är agility, vilket lockar stora skaror av framför allt unga hundägare att tävla med sin hund. Andra tävlingsformer är freestyle, flyball och junior handling.

 

Hur går det till på hundutställning? Det kan du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida

 

 

Kleinspitz i olika färger

(det finns flera färger ...)

Update 2013-07-29

Klubbar

  • Uppfödare i Sverige: Namn och information om flera uppfödare kan man finna på klubbens hemsida.

Share on Facebook