News

SPRINGLET

We want the goodlookers to work - and the workers to look good

Happ, Sunny och Eros i superbustagen
Springlet Jazzman
Vilitens Eskil och Springlet For Happiness
Springlet Golden Delicious
Vilitens Eskil
SEUCH Springlet Come Sunshine "Sunny"

Vårt mål är att föda upp friska, sunda, harmoniska och rastypiska hundar.

Kleinspitz i olika färger

(det finns flera färger ...)

Update 2013-07-29

Klubbar

  • Uppfödare i Sverige: Namn och information om flera uppfödare kan man finna på klubbens hemsida.

Share on Facebook